Tôi đă bị kẻ xấu xoá hết liên kết và tôi bị mất tài khoản, nó thực sự quan trọng với tôi.. làm ơn lấy lại giúp tôi
Id 130260
Tên game Yến Nhi