Ranking should be zaszeregowanie.
Griffin should be gryf bajeczny.
Sorceress should be czarodziejka.
Used Google Translate.