Tôi rất quan tâm tới Heroes arena và đă mua nhiều event v́ nó. Nhưng thực sự buồn cho tṛ chơi không được cập nhật lỗi và phiên bản mới. Tôi nghỉ rằng cho chơi này sắp biến mất khỏi thị trường game...