Tôi muốn kiến nghị và chỉ trích game rất không hài ḷng.tại sao tôi lúc chờ chạy 100% để vào game.game th́ lag vô đối chạy dc vào th́ game đă chơi dc 3 phút rồi.ra ngoài c̣n bị gửi thư nói afk trong...